Materská škola v Bzenici

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Všeobecné informácie :

Počet tried: 1

Trieda: heterogénna 2-6 ročné deti

Zriaďovateľ školy: Obec Bzenica, Bzenica 74, 966 01 Bzenica

Starosta obce: Marek Kováč

Riaditeľka MŠ: Kačáková Dana

Učiteľka MŠ: Märtzová Tatiana

Riaditeľka ŠJ: Kotálová Anna

Kuchárka MŠ: Považanová Jana

 

PREVÁDZKA MŠ

Materská škola poskytuje celodenný alebo poldenný pobyt detí. Naše predškolské zariadenie je v prevádzke v pracovných dňoch a to od 6. 00 – 15. 00 hod.

 

PRIJATIE DIEŤAŤA

Deti sa do Materskej školy prijímajú k začiatku školského roka, alebo pokiaľ je voľná kapacita  aj v priebehu školského roka.

 

POTREBY DIEŤAŤA

ZOZNAM VECI DO MŠ :

  • Obuv na prezutie,

  • pyžamo,

  • náhradné oblečenie podľa počasia,

  • hrebeň, cvičebný úbor ( len predškoláci ),

  • potreby na stomatohygienu ( plastový pohár, zubná kefka, pasta )