Materská škola v Bzenici

 

 

 

 

 

 

Rytmické a pohybové cvičenia

PKV Ekologická stopa – výchova k trvalo udržatežnému rozvoju

Príroda sa zobudila    

 Narástla nám lipka

Práca s detským príbehom a rozprávkou v predškolskom veku dieaa

Hudba a pohyb v materskej škole