Materská škola v Bzenici

 

 

 

 

 

 

Zápis detí do materskej školy

k začiatku školského roka 2019/2020

 

  

Dňa 9. 5. 2019 o 12,00 hod.

sa v priestoroch materskej školy uskutoční zápis detí do materskej školy k termínu školského roku 2019/2020.

 

Veková hranica: 2 - 6 ročné deti

 

Podmienky prijatia :

  • Dobrý zdravotný stav dieťaťa

  • Základné sebaobslužné návyky dieťaťa

  • Dovŕšenie vekovej podmienky dieťaťa

 

Kritériá prijímania detí :

  •  Prednostne sa prijímajú deti, ktoré dovŕšia 5. rok veku

  •  Deti s odloženou povinnou školskou dochádzkou

  •  Deti s dodatočne odloženou povinnou školskou dochádzkou