Materská škola v Bzenici

 

 

 

 

 

 

Zápis detí do materskej školy k začiatku školského roka 2018/2019

 

  

Dňa 9. 5. 2018 o 12,00 hod.

sa v priestoroch materskej školy uskutoční zápis detí do materskej školy k termínu školského roku 2018/2019.

 

Podmienky prijatia :

Dobrý zdravotný stav dieťaťa

Základné sebaobslužné návyky dieťaťa

Dovŕšenie vekovej podmienky dieťaťa

 

Kritériá prijímania detí :

 Prednostne sa prijímajú deti, ktoré dovŕšia 5 rok veku

 Deti s odloženou povinnou školskou dochádzkou

 Deti s dodatočne odloženou povinnou školskou dochádzkou