Materská škola v Bzenici

 

 

 

 

 

 

 

 

 

odrážka

    Všeobecné informácie

 

odrážka

    Pravidlá pre rodičov

 

odrážka

   Pomôcka pre rodičov

 

odrážka

    Spolupráca materskej školy s logopédom -          Stratégie komunikácie s dieťaťom