O nás

Objekt Materskej školy je situovaný v hlavnej časti obce a spolu so svojim areálom poskytuje vhodné prostredie pre celodenný pobyt detí v predškolskom zariadení. Materská škola je umiestnená v budove bývalej Základnej školy v dolnej časti. Technický stav nášho zariadenia je vyhovujúci v súčasnosti po celkovej rekonštrukcii vnútorných priestorov. Deti majú v Materskej škole  k dispozícii vytvorené pokojné prostredie s dostatkom podnetov pre ich rozvoj

Všeobecné informácie :

Počet tried:1

Trieda: heterogénna 2-6 ročné deti

Zriaďovateľ školy:Obec Bzenica, Bzenica 74, 966 01 Bzenica

Starosta obce: Pavol Mazúr

Riaditeľka MŠ:Kačáková Dana

Učiteľka MŠ: Märtzová Tatiana

Riaditeľka ŠJ: Kotálová Anna

Kuchárka MŠ: Joklová Margita

PREVÁDZKA MŠ

Materská škola poskytuje celodenný alebo poldenný pobyt detí. Naše predškolské zariadenie je v prevádzke v pracovných dňoch a to od 6. 00 – 15. 00 hod.

PRIJATIE DIEŤAŤA

Deti sa do Materskej školy prijímajú k začiatku školského roka, alebo pokiaľ je voľná kapacita  aj v priebehu školského roka.

POTREBY DIEŤAŤA

ZOZNAM VECI DO MŠ :

  • Obuv na prezutie,
  • pyžamo,
  • náhradné oblečenie podľa počasia,
  • hrebeň, cvičebný úbor ( len predškoláci ),

potreby na stomatohygienu ( plastový pohár, zubná kefka, pasta )