Materská škola v Bzenici

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Spolupráca materskej školy s logopédom

 

Stratégie komunikácie s dieťaťom

 

Hovoriť s dieťaťom tvárou v tvár

Komunikovať s dieťaťom z jeho perspektívy, tak aby videlo váš pohľad

Čakania

Poskytnúť dieťaťu dostatok priestoru na vyjadrenie jeho myšlienok

Nasledovanie záujmu

Pri sledovaní záujmu dieťaťa o niečo na čo práve myslí je vhodná chvíľa na poskytovanie slovného doprovodu. Počuté slová priraďuje k myšlienkam.

Opakovania

Vytvárať situácie, pri ktorých môže dieťa stále opakovať nové slová a vety.

Gestá

Pomocou gest je veta pochopiteľnejšia, „ čitateľnejšia“. Dieťa ľahšie porozumie slovám a naučí sa samo používať gestá.

Vyladenie sa na správnu rečovú úroveň

Vytvárať vety jednoduché, ne príliš dlhé, spomaliť tempo.

Výmena raz ty, raz ja

Vymeňte si s dieťaťom role najprv na neslovnej úrovni. Dieťa sa naučí počúvať druhého.

Interpretácie

Snažiť sa pretlmočiť všetko čo dieťa komunikuje. Dávať mu najavo, že ho počúvame a porozumeli sme mu.

Napodobňovanie

Napodobňovať pohyby tela, rúk, gest akoby pohľad do zrkadla.

Premosťovanie

Dieťaťu keď sa učí pomenovať predmety, hovorte mu o tom predmete viac informácií.

Modelovanie

Poskytnúť dieťaťu správny rečový vzor, spisovný jazyk aj správnu gramatiku.

Konverzácie, otázky a odpovede

Správne položiť otázku, aby malo dieťa priestor na vyjadrenie myšlienok.

Napovedania

Pomôcť dieťaťu pri odpovedi len prvou časťou slova, alebo položením otázky ponúkajúcej výber odpovede.

Nálepky

Pomenovanie všetko okolo nás, dieťa sa učí pomenovať ľudí a predmety.