Materská škola v Bzenici

Veselo je pod lipkami

juchachá pod lipkami,

keď sa hráme s loptičkami

juchachá s loptičkami.

Tešíme sa, hráme, skáčeme,

maľujeme, radi cvičíme.

Veselo je pod lipkami

juchachá s mamičkami.

 

Veselo je pod lipkami

juchachá pod lipkami,

S tančekmi a rozprávkami,

juchachá s rozprávkami.

Príroda je pre nás vzácna vec,

pomôžme si všetci nakoniec.

Veselo je pod lipkami

juchachá s ocinkami.