Materská škola v Bzenici

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aktivity

Fotogaléria

 Školský rok 2018/2019

 • Rozlúčka so školským rokom 2018/2019 a s predškolákmi

Posledný deň školského roka sme sa formou spoločného posedenia rozlúčili so školským rokom 2018/2019 a aj s deťmi, ktoré v septembri nastúpia do prvého ročníka základnej školy. Deti sa pod naším vedením prezentovali programom: recitáciou letných a rozlúčkových básní, spevom piesní, pohybovou hrou: Vijeme venček a tancom. Sladkou bodkou a rozlúčením predškolákov s ostatnými deťmi bolo pohostenie tortou od mamičky p. M. Okuliarovej a aj tortou MŠ, upečeou tiež na túto príležitosť. Ďakujeme všetkým a tešíme sa na stretnutie v novom školskom roku! (foto)

 • Ako Kubko a Maťko vatru preskakovali – bábkové divadlo

Dňa: 26. 6. 2019 si naše deti pozreli priamo v materskej škole bábkové predstavenie: Ako Kubko a Maťko vatru preskakovali.  Poznali ju už z čítania obľúbenej knihy s rovnakým názvom od autorky: Marianny Grznárovej, ale aj z televízneho spracovania. Dej rozprávky sa odohral v štyroch dejstvách. Počas prestávok deti odpovedali na jednoduché otázky. Za pozornosť a snaživé odpovede dostali všetci veľkú pochvalu. (foto)

 • Týždeň detskej radosti           

 MDD mohli všetky deti z našej obce osláviť v sobotu, 1.6. 2019 na miestnom ihrisku, kde sa konali súťaživé hry po stanovištiach. Obecný úrad a kultúrna komisia obce pre deti  pripravila tiež kreslenie na tvár a na chodník, skákanie na nafukovacom hrade... Na konci tohto veselého dňa boli všetci odmenení balíčkami. Stretnutie ukončili opekaním špekačiek a posedením pri hudbe.

Týždňom detskej radosti sme nazvali hrové, vzdelávacie, aj pohybové aktivity, ktoré sme uskutočnili v nasledujúcich dňoch v materskej škole, počas celého týždňa na oslavu sviatku detí radostnými zážitkami. Všetky činnosti  sme volili podľa toho, čo deti najviac zaujíma. Zahrali sme sa rôzne nami riadené a vedené hry s loptami a pomôckami na miestnom ihrisku, na školskom dvore zasa rôzne spontánne hry: šmýkali sa na šmykľavke, hojdali, prekonávali prekážky, na prechádzke pozorovali krásy prírody. V hre: Na vlak, plnili úlohy, v ďalší deň vyrábali orgiami lodičiek, ktoré sme na prechádzke nechali plávať v miestnom potoku, zlepovali, vystrihovali,  svoje zážitky vyjadrili kreslením na asfalt, zhotovili rôzne práce s tematikou leta...Ich snaha bola odmenená vždy pochvalou, povzbudením a na konci týždňa, vo vyhodnotení omaľovankovým diplomom. (foto)

 • Deň matiek

Vystúpenie detí  našej materskej školy s pozdravným pásmom básní, piesní, tancov a krátkej scénky, v miestnom Kultúrnom dome vo Bzenici, bolo dňa 26.5.2019 darčekom pre nielen ich vlastné mamičky, babičky, ale aj ostatných zúčastnených hostí, ktorí prišli na toto podujatie s divadelným predstavením, venovaným sviatku: Dňu matiek. (foto)

 • Divadielko: Rozprávkový vláčik

Dňa: 20. 5. 2019 si naše deti pozreli priamo v materskej škole bábkové predstavenie: Rozprávkový vláčik. Zoznámili sa v ňom so zvieratami, ktoré vláčikom cestovali a zažili rôzne dobrodružstvá. Dej rozprávky bol zaujímavo spracovaný. Aj samotné deti boli zapojené do hry a za pomoc dostali od hercov sladkú odmenu. (foto)

 • Staviame my máje...

Na konci mesiaca apríl sme si pripomenuli tradíciu stavania mája ukážkou, aj vyzdobením vlastného mája v materskej škole a jeho postavením pred vchodom materskej školy, tiež počúvaním a spevom jarných piesní, hudobno- pohybovými hrami a výtvarnými činnosťami. Pozorovali sme na prechádzkach pestrosť a farebnosť prírody, živočíchy, spoznávali, pomenovávali kvety, rastliny. (foto)

 • Jarné krásy okolo nás

Pedagogickí zamestnanci materskej školy požiadali všetkých rodičov o spoluprácu týkajúcu sa výchovno – vzdelávacieho procesu v oblasti rozvoja kognitívnych zručností u detí.

Jednalo sa o fotografie z ich vychádzok s deťmi, ktoré zaznamenávali ten najkrajší rozkvitnutý strom v ich okolí. Touto cestou chceme zdôrazniť aj obrovský význam pravidelného pohybu, ktorým sa u detí pestuje zmysel pre zdravý životný štýl. Veľmi nás potešil veľký záujem o aktivitu v oblasti spolupráce. Ďakujeme za krásne zdokumentované zážitky milí rodičia. (foto)

 • Tvorivé hry detí a rodičov

Dňa 12. apríla 2019, o 15,00 hodine, v rámci spolupráce rodiny a školy sme uskutočnili spoločné stretnutie - Tvorivé hry detí a rodičov. Deti na úvod všetkých privítali spevom jarnej piesne. Spoločne s pani Annou Dankovou, ktorá sa venuje dlhé roky výrobe veľkonočných vajec  technikou vŕtania  a domaľovávania voskom, tiež dolepovania servítkovou technikou, deti a rodičia vytvárali svoje produkty, zdobili aj papierové vajíčka podľa vlastnej fantázie, na výzdobu svojich príbytkov k Veľkonočným sviatkom. Z hotových prác sme urobili spoločnú fotku. Súčasťou nášho stretnutia bola aj výstavka vlastnoručne vyrobených vajíčok p. A. Dankovej, aj pani M. Okuliarovej. Všetci zúčastnení si mohli spoločne pochutnať na veľkonočnom barančekovi a koláčikoch od pani M. Okuliarovej a muffinoch p. M. Olajcovej.  Príjemné, tvorivé posedenie sme zakončili spoločnou fotkou. Ďakujeme všetkým za spoluprácu a pomoc, hlavne už menovanej p. A. Dankovej,  Z. Trubenovej, J. Mjartanovej  za nafotené zážitky a tiež už menovaným mamičkám za skvelé dobroty! (foto)

 • Jar je tu

Jarné obdobie nám svojou farebnosťou a tematikou poskytuje námety na rôzne činnosti, ktoré rozvíjajú detskú tvorivosť, fantáziu, predstavivosť, zručnosti a schopnosti. Práce a produkty detí sú tak súčasťou výzdoby materskej školy, sú vyjadrením ich pochopenia skutočnosti. Vo vzdelávacích aktivitách sa dozvedali, rozširovali svoje vedomosti hravou, zážitkovou formou o okolitej prírode: kvetoch, stromoch, zvieratách, lesnom prostredí...Aj prostredníctvom čítaných a dramatizovaných rozprávok, aj básní si deti rozvíjali slovnú zásobu, vyjadrovacie schopnosti, cibrili jazykový prejav. Spoznávali  tradície, zvyky a symboly Veľkonočných sviatkov, naučili sa piesne s jarnou tematikou. (foto)

 • Hurá deti, tešíme sa do školy

Dňa 14. 3 2019 sme sa zúčastnili s našimi predškolákmi Dňa otvorených dverí v základnej škole V Hliníku nad Hronom  za účelom spoznávania priestorov, v ktorých budú naše deti absolvovať nielen zápis do základnej školy, ale aj ich prvé kroky do reálneho školského života. Celé dopoludnie sa nieslo vo veľmi príjemnej atmosfére, ktorú nám pripravili zamestnanci základnej školy. Absolvovali sme štyri stanovištia, na ktorých deti plnili jednotlivé úlohy hravou formou. Na prvom stanovišti realizovali zručnosti na chodníku motoriky a počítali farebné koráliky na určitý čas. Na druhom stanovišti sa oboznamovali s prácou na hrnčiarskom kruhu, s hlinou, s postupom práce pri jej vypaľovaní a zdobení a v neposlednej miere mali možnosť vidieť aj krásne výrobky, ktoré vyrobili žiaci mladších, ale aj starších ročníkov. Na treťom a štvrtom stanovišti sme absolvovali pozorovanie na otvorených hodinách žiakov prvých tried. Deti sa zoznamovali s novými priestormi, s pomôckami žiakov a plnili aj jednoduché úlohy pri interaktívnej tabuli, ktoré im zadávala pani učiteľka.  Z tohto dňa sme si odniesli nielen veľké množstvo upomienkových darčekov a sladkostí, ale hlavne veľa krásnych a nezabudnuteľných zážitkov, ktoré deťom určite pomôžu pri prekonávaní prvých obáv, ktoré ich čakajú v nasledujúcom období. Touto cestou by sme sa chceli poďakovať všetkým zamestnancom základnej školy za ich pozitívny prístup a za bohatý program, ktorý nám pripravili. (foto)

 • Zimné krásy - fúka, mrzne, praská

Januárové a februárové vzdelávacie, hrové aktivity sme cielene zamerali na rozvíjanie poznania detí o zimných krásach prírody, tiež o živote zvierat  v zime a starostlivosti o ne, aj na rozvíjanie kolektívnych, kamarátskych vzťahov a vzájomnej dôvery. Zoznamovali sme deti s tradíciami a zvykmi fašiangového obdobia. Venovali sme sa vedomostnej a motorickej  príprave predškolákov na zápis do prvého ročníka základnej školy. Všetky svoje zážitky mohli deti vyjadriť v hudobno-pohybových, pracovných, výtvarných, dramatických speváckych činnostiach. (foto)

 • POPOLUDNIE S „ELENOU ČEPČEKOVOU“

Aj v tomto školskom roku sa naša materská škola zúčastnila 9. ročníka súťaže „Meduškine krídla“, kde nás reprezentovala predškoláčka: Karin Schwarcbacherová. Celé popoludnie sa nieslo vo veľmi príjemnej atmosfére bohatej na nové informácie o živote a dielach známej spisovateľky, ale aj na mimoriadne zážitky z prezentácií detí z okolitých materských škôl. Touto cestou sa chcem poďakovať nielen zamestnancom materskej školy a obecného úradu Dolná Ždaňa, ale aj jej rodičom za spoluprácu a aktívnu účasť na samotnej súťaži. Skvelou bodkou bolo obdarovanie všetkých zúčastnených, hlavne malých recitátorov a veľmi bohaté a chutné občerstvenie. Ešte raz ďakujeme a už teraz sa tešíme na nasledujúci ročník. (foto)

 • Pečenie a ochutnávka vianočného pečiva

K Vianociam neodmysliteľne patrí zdobenie stromčeka, zimná výzdoba materskej školy, aj pečenie vianočných koláčikov a medovníkov, ktoré každý rok uskutočňujeme spolu s deťmi v MŠ. Spoločnou činnosťou sa deti učia spolupracovať, pomáhať. Zimná výzdoba ich prác podčiarkuje čaro prichádzajúcich Vianoc a tiež spoločné pečenie: vykrajovanie rôznych tvarov z lineckého, aj medovníkového cesta, ukladanie na plech, natieranie vajíčkom, zdobenie, dochucovanie, je pre nich zážitkom. Po upečení, aj natieranie lekvárom, aj samotná výstavka a ochutnávka hotových koláčikov spolu s rodičmi. K zapojeniu sa do tejto aktivity sme vyzvali aj rodičov s deťmi. Mohli priniesť na ochutnávku pre ostatných,  z vlastnoručne, doma upečených koláčikov a tiež recepty na výmenu. (foto)

 • Tvorivé dielne detí a rodičov – výroba vianočných ozdôb z prírodného materiálu.

Dňa: 17. decembra 2018, o 15,00 hodine, v rámci spolupráce rodiny a školy, sme uskutočnili spoločné stretnutie detí a rodičov. Spoločne sme vytvárali vianočné ozdoby na vianočný stromček zo šišiek, podľa návrhu mamičky, pani J. Mjartanovej, ktorá z nášho stretnutia vyhotovila aj súbor fotografií.  Na zútulnenie príbytkov sme tiež vytvárali kahančeky na sviečky, zo sklenených pohárikov. Z hotových prác sme urobili spoločnú výstavku a fotku.  Súčasťou nášho stretnutia bola aj prehliadka vlastnoručne vyrobených hadmade výrobkov  – vianočných ozdôb, prác pani M. Okuliarovej. Všetci zúčastnení si mohli spoločne pochutnať na sladkých dobrotách, koláčikoch od pani M. Okuliarovej a pani Kmeťovej. Príjemné, tvorivé posedenie sme zakončili spoločnou hrou Zima, teplo. Ďakujeme všetkým za spoluprácu a hlavne už menovaným mamičkám! (foto)

 • Stretnutie s Mikulášom

Dňa 8.12.2018 sa v miestnom kultúrnom dome vo Bzenici stretli mnohí občania našej obce, aby spoločne privítali Mikuláša. Tešili sa najmä naše deti MŠ. Vystúpili  s programom, predviedli sa recitáciou básní, spevom piesní a ukázali  tiež svoje tanečné umenie. Aj deti  ZŠ  privítali a pozdravili Mikuláša svojou nádielkou piesní a básní. S radosťou si potom od neho všetci prevzali štedré balíčky. Spoločné stretnutie sa skončilo príjemným posedením pri hudbe a  pripravenom občerstvení. (foto)

 • ČÍTANIE ŽIAKov 1. STUPŇA ZÁKLADNEJ ŠKOLY v Hliníku nad Hronom - DEŤOM Našej MATERSKEJ ŠKOLY

V rámci spolupráce Základnej školy v Hliníku Nad Hronom s našou materskou školou a v oblasti rozvíjania predčitateľskej gramotnosti detí, záujmu detí o čítanie a knihy, sme uskutočnili, na ich podnet už druhý krát, aktivitu pod názvom: „Čítanie škôlkárom“. Žiaci štvrtého ročníka prečítali deťom rozprávky: Škaredé káčatko a Medovníkový domček. Spoločne sme sa o obsahu rozprávok porozprávali a deti si potom vymaľovali darček od starších kamarátov - omaľovánky s ilustráciou z rozprávok. Aktivitu sme ukončili spoločným posedením pri čerstvom ovocí a už teraz sa tešíme na nasledujúci rok. (foto)

 • Október – mesiac úcty k starším

Dňa 28.10. 2018 deti našej materskej školy vystúpili pri tejto príležitosti v miestnom kultúrnom dome s programom piesní, básní a tanečných hier, ktoré si pripravili pod naším vedením ako darček a poďakovanie pre svojich starých rodičov, rodičov, ale aj ostatných zúčastnených.(foto)

 • Jeseň, pani bohatá

V jeseni dozrievajú rôzne produkty v  záhradách. Deti tak objavovali, pozorovali, získavali zážitky, zisťovali aké krásy, úžitok a tajomstvá nám prináša. Prostredníctvom vzdelávacích aktivít  v materskej škole si pestovali  pozitívny vzťah k produktom zdravej výživy, k zdravému životnému štýlu,  starostlivosti o zdravie a spoznávali dôležitosť zdravej výživy. Uskutočnili sme výstavku produktov zo záhrad. Pomenovávali a spoznávali sme jednotlivé druhy ovocia a zeleniny, ochutnávali a podľa chuti určovali. Kreslením jablka a iného ovocia alebo zeleniny sme rozvíjali grafomotoriku detí. Lepením a výrobou rôznych prác, rozvíjali predstavivosť, fantáziu, jemnú motoriku. Z prineseného ovocia a zeleniny sme si vyrobili ovocné a zeleninové šaláty. Počas spoločných prechádzok pozorovali okolité záhrady, krásu a jedinečnosť jesennej prírody. (foto)

 • Deň jablka

Svetový deň jablka sme si pripomenuli a oslávili rôznymi aktivitami počas celého týždňa. V nich sa deti dozvedeli o priaznivých účinkoch jablka na naše zdravie, aj o jeho využití.

- Uskutočnili sme výstavku rôznych odrôd jabĺk. Pozorovali sme farebnosť, triedili podľa kritérií: farby, veľkosti alebo tvaru, počítali, delili na skupinky...

- Pripravili sme spoločne jablkovo-mrkvový šalát:  deti čistili jablká aj mrkvu, strúhali, dochucovali citrónom a škoricou. Hotový šalát ochutnali a zjedli  ako desiatu.

- Deti pozorovali a pomáhali ako pripraviť jablkový koláč: strúhali jablká, miešali jablkovú masu na plnku, ukladali plnku z jabĺk na cesto, posypali ho cukrom a škoricou. Hotový jablčník ochutnali a zjedli počas olovrantu.

- Svoje zážitky vyjadrili v kreslení, farbení, namaľovaní, aj v skladaní z farebného papiera, obliepaní vystrihnutých jabĺk farebnými kúskami papiera a tiež v modelovaní jabĺk z modelovacej hmoty.

- Počúvali sme piesne, v ktorých sa spieva na túto tému. Viedli rozhovor aj odpovedali na otázky týkajúce sa obsahu piesní.

- Naučili sme sa piesne: O jabĺčku, Červené jabĺčko...,ktoré sme pohybovo a tanečne vyjadrili. (foto)

 • Týždeň športu

Bol zameraný na prevenciu obezity detí predškolského veku, na povzbudenie záujmu a radosti detí z pohybu, o cvičenie, športové a telovýchovné aktivity. Spoločne po motivácii a rozohriatí a rozcvičení, sme na školskom dvore, aj v interiéry MŠ uskutočnili pohybové aktivity, kde deti plnili zadané úlohy, cvičili, skákali, hrali aj súťaživé hry pod našim vedením. Zvládli aj dlhšie prechádzky, dodržiavali bezpečnosť prechodu po kraji vozovky. Všetky činnosti sme starostlivo zhodnotili a vyzdvihli šikovnosť a snahu všetkých detí.(foto)

 • September v materskej škole

V tomto mesiaci sme sa venovali adaptácii, deti sa navzájom zoznamovali, spoznávali , zvykali sa na každodenný poriadok materskej školy. Postupne sme zaraďovali vzdelávacie aktivity podľa týždenných tém a plánovania Školského vzdelávacieho programu: Pod  Lipkou sa hráme, kde deti hravou a zážitkovou formu poznávali, učili sa. Svoje zážitky vyjadrili v pracovných, výtvarných prácach, ktoré zdobia interiér materskej školy. (foto)