Materská škola v Bzenici

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aktivity

Fotogaléria

 

 Školský rok 2017/2018 

Rozlúčka so školským rokom 2017/2018, s predškolákmi

Posledný deň školského roka sme sa formou spoločného posedenia rozlúčili so školským rokom 2017/2018 a aj s deťmi, ktoré v septembri nastúpia do prvého ročníka základnej školy. Deti sa pod naším vedením prezentovali programom: recitáciou letných a rozlúčkových básní, spevom piesní, pohybovou hrou: Gazdinky, tancom: Čerešne, aj dramatizáciou rozprávky – Domček. Sladkou bodkou bola ochutnávka torty a koláčikov. Ďakujeme a tešíme sa na stretnutie v novom školskom roku! (foto)

 

Divadlo z domčeka: Drevená krava

V rámci projektu: Rozprávky pre najmenšie škôlky 2018, našu škôlku navštívili umelci s Divadlom z domčeka, ktorí deťom zahrali bábkové divadielko rozprávky: Drevená krava. Deti so záujmom sledovali pútavé, humorné spracovanie a hrové vyjadrenie rozprávky hercami i drevenými bábkami.

Svoj zážitok umocnili tým, že si mohli prezrieť bábky zblízka, vyskúšať ich držanie a hru s nimi.(foto)

 

Týždeň detskej radosti

Takto sme nazvali hrové, vzdelávacie, aj pohybové aktivity, ktoré sme uskutočňovali v materskej škole počas celého týždňa na oslavu sviatku detí radostnými zážitkami. Všetky činnosti sme volili podľa toho, čo deti najviac zaujíma. Zahrali sme sa rôzne nami riadené a vedené hry s loptami a pomôckami na miestnom ihrisku, na školskom dvore zasa rôzne spontánne hry: šmýkali sa na šmykľavke, hojdali, prekonávali prekážky, na prechádzke pozorovali krásy prírody. V hre: Na muzikantov, rytmizovali známe piesne detskými nástrojmi, alebo volenými predmetmi, obľúbenú rozprávku: Na domček, prerozprávali vyjadrením svojej obľúbenej postavy – zvieratka, svoje zážitky vyjadrili kreslením na asfalt, zhotovili rôzne práce s tematikou leta...Ich snaha bola odmenená vždy pochvalou, povzbudením a na konci týždňa, vo vyhodnotení, nami zhotovenými medailami.

Veľkou bodkou oslavy MDD boli sobotňajšie súťaživé hry pre všetky deti z obce. Zaujímavé bolo stretnutie s policajtmi a vojakmi, kreslenie na tvár, aj skákanie na nafukovacom hrade, usporiadané obecným úradom. Všetci boli odmenení balíčkami. Deň ukončili opekačkou a posedením pri hudbe.  (foto)

 

Deň matiek

Deti spolu s mamičkami, aj mnohými obyvateľmi našej obce, oslávili tento tradičný sviatok v miestnom kultúrnom dome. Predviedli svoj darček vo forme básní, piesní a tanca, ktoré si pod našim vedením vopred pripravili a naučili sa. Mamičky potešili aj vlastnoručne namaľovanými a vyrobenými darčekmi. (foto)

 

Máj, máj, máj, zelený

Hneď na začiatku mesiaca máj sme si pripomenuli tradíciu stavania mája ukážkou, aj vyzdobením vlastného mája v materskej škole, hudobno- pohybovými hrami a výtvarnými činnosťami. Pozorovali sme na prechádzkach pestrosť prírody, farebnosť, živočíchy, spoznávali kvety, rastliny, ich kvitnutie... (foto)

 

Naša školská záhradka

Aprílové počasie nám v tomto roku umožnilo venovať sa prácam v záhradke. Upraviť políčka, zasiať pripravené semienka, polievať a počas nasledujúcich dní a týždňov pozorovať ich klíčenie, rast. Starať sa o ne. Zážitkovou činnosťou, starostlivosťou o záhradku deti spoznávajú dôležitosť vody, slnka, zeme pre rast rastlín. (foto)

 

Návšteva ovčej farmy na Bukovine

Po roku sme sa sem opäť vrátili, aby deti mali mohli vidieť chov ovečiek, jahniatok a aj prasiatok. Pán majiteľ im porozprával, ako žijú ovečky na farme, ako sa o ne starajú, doja ich, vyrábajú mlieko, syry.  Predviedol, ako dojili ovečky v minulosti, tí odvážni sa mohli s mím povoziť na traktore. Po rozlúčení a poďakovaní sme absolvovali trasu naspäť do materskej školy, čo zároveň bolo pre nás aj akousi turistickou prechádzkou. (foto)

 

Tvorivé hry detí a rodičov

 Dňa 26. apríla 2018, o 15,00 hodine, v rámci spolupráce rodiny a školy sme uskutočnili spoločné stretnutie - Tvorivé hry detí a rodičov. Spoločne sme vytvárali jarnú dekoráciu sliepočiek z papierových tanierov a srdiečok s tulipánmi z farebných papierov, na výzdobu svojich príbytkov k Veľkonočným sviatkom. Z hotových prác sme urobili spoločnú fotku. Súčasťou nášho stretnutia bola aj výstavka vlastnoručne vyrobených handmade výrobkov a prác: pani M. Okuliarovej a pani J. Mjartanovej. Všetci zúčastnení si mohli spoločne pochutnať na sladkých tortách od pani M. Okuliarovej. Príjemné, tvorivé posedenie sme zakončili hrami na školskom dvore. Ďakujeme všetkým za spoluprácu a hlavne už menovaným mamičkám! (foto)

 

Jar je tu

Jarné obdobie nám svojou farebnosťou a tematikou poskytuje námety na rôzne činnosti, ktoré rozvíjajú detskú tvorivosť, fantáziu, predstavivosť, zručnosti a schopnosti. Práce a produkty detí sú tak súčasťou výzdoby materskej školy, aj vhodným darčekom na vyjadrenie úcty mamičkám, starým mamám...Prostredníctvom čítaných a dramatizovaných rozprávok, aj básní si deti rozvíjali slovnú zásobu, vyjadrovacie schopnosti. Spoznávali  tradície, zvyky a symboly Veľkonočných sviatkov. (foto)

 

Zimné krásy - fúka, mrzne, praská

  Januárové a februárové vzdelávacie, hrové aktivity sme cielene zamerali na rozvíjanie poznania detí o zimných krásach prírody, tiež o živote zvierat  v zime a starostlivosti o ne, aj na rozvíjanie kolektívnych, kamarátskych vzťahov a vzájomnej dôvery. Zoznamovali sme deti s tradíciami a zvykmi fašiangového obdobia. Venovali sme sa vedomostnej a motorickej  príprave predškolákov na zápis do prvého ročníka základnej školy. Všetky svoje zážitky mohli deti vyjadriť v hudobno-pohybových, pracovných, výtvarných, dramatických speváckych činnostiach. (foto)

 

Popoludnie s „Elenou Čepčekovou“

 Aj v tomto školskom roku sa naša materská škola zúčastnila 8. ročníka súťaže „Meduškine krídla“, kde nás reprezentovali dve dievčatá vo veku štyri a šesť rokov. Celé popoludnie sa nieslo vo veľmi príjemnej atmosfére bohatej na nové informácie o živote a dielach známej spisovateľky, ale aj na mimoriadne zážitky z prezentácií detí z okolitých materských škôl. Touto cestou sa chcem poďakovať nielen zamestnancom materskej školy a obecného úradu Dolná Ždaňa, ale aj rodičom našich detí za spoluprácu a aktívnu účasť na samotnej súťaži. Skvelou bodkou bolo obdarovanie všetkých zúčastnených, hlavne malých recitátorov a veľmi bohaté a chutné občerstvenie. Ešte raz ďakujeme a už teraz sa tešíme na nasledujúci ročník. (foto)

 

Ochutnávka vianočného pečiva

K Vianociam patrí pečenie vianočných koláčikov a medovníkov, ktoré každý rok uskutočňujeme spolu s deťmi v MŠ. Vykrajovali  z lineckého, v jeden deň, aj slaného cesta tvary, v iný deň, aké sa komu páčili. Ukladali ich na plech, natierali vajíčkom, zdobili, ochucovali. Po upečení  a naplnení, sme uskutočnili výstavku a ochutnávku v predsieni pre rodičov i deti . Aj oni mohli priniesť doma upečené koláčiky k ochutnaniu pre ostatných a na požiadanie, k výmene receptov. (foto)

 

Zdobenie stromčeka

Deti  sa tešili zo spoločných chvíľ zdobenia vianočného stromčeka. Prostredníctvom aktivity sme uskutočnili jeho vyzdobenie.  Mali možnosť naučiť sa spoločne pesničku: Svieť nám stromček jagavý, vlastnoručne vyrobiť ozdoby na stromček: Snehuliaka z vaty, zahrať sa pohybové hry: Vločky, Na zajkov a snehuliaka. Počúvať rôzne koledy a piesne o zime, imitovať ich tanečným pohybom,  nakresliť , namaľovať svoje predstavy. Pod stromčekom si deti našli nádielku od Mikuláša. Práce detí sú súčasťou výzdoby materskej školy. (foto)

 

Stretnutie generácií s Mikulášom

Aj tento rok sa v miestnom kultúrnom dome vo Bzenici stretli generácie od najmladších, po najstarších, aby spoločne oslávili príchod Mikuláša. Pred tým ako prišiel, deti MŠ vystúpili s darčekom pásma básní, piesní a tanca. Tešili sme sa na neho. Už vopred, počas vzdelávacích aktivít,sme sa spoločne v MŠ na jeho príchod pripravovali, aby sme aj my jeho mohli prekvapiť, tým čo sme sa naučili. Všetci, aj deti ZŠ, privítali a pozdravili Mikuláša a s radosťou si prevzali od neho donesené balíčky sladkostí. Nakoniec si všetci spoločne posedeli pri hudbe a vopred pripravenom pohostení.(foto)

 

Čítanie žiačky 1. stupňa základnej školy - deťom materskej školy

V rámci spolupráce základnej školy s našou materskou školou, na rozvíjanie predčitateľskej gramotnosti detí, záujmu detí o čítanie a knihy, sme uskutočnili aktivitu pod našim vedením, kde žiačka A. Považanová prečítala deťom rozprávku z knihy Meduška. Spoločne sme sa porozprávali o čítanom príbehu a deti si mohli vyfarbiť darček od nej, omaľovánku s témou rozprávky. (foto)

 

Deň jablka

Deň 21. 10. je vyhlásený za Svetový deň jablka, preto sme si ho pripomenuli a oslávili rôznymi aktivitami. V nich sa deti dozvedeli o priaznivých účinkoch jablka na naše zdravie, aj o jeho využití.

- V spolupráci s rodičmi sme uskutočnili výstavku rôznych odrôd jabĺk.

- Deti si vlastnoručne vyskúšali pripraviť jablkový závin: strúhali ich, miešali jablkovú masu na plnku, vaľkali cesto, ukladali plnku z jabĺk na cesto, skrúcali do závinu, natierali ho vajíčkom. Hotový jablčník mohli ochutnať pri odchode domov spolu s rodičmi.

- Pripravili spoločne jablkovo-mrkvový šalát: čistili jablká aj mrkvu, strúhali, dochucovali citrónom a škoricou. Hotový šalát mali ako prílohu k obedu.

- Svoje zážitky vyjadrili v namaľovaní a vymodelovaní jabĺk, kompótu,  tiež sme sa naučili pieseň: O jabĺčku, ktorú sme si pohybovo zimprovizovali. (foto)

 

Týždeň športu

Týždeň športu bol zameraný na prevenciu obezity detí predškolského veku, na posilnenie radosti a záujmu detí o pohyb, cvičenie, športové a telovýchovné aktivity. Každý deň sme v interiéry MŠ a exteriéry školského dvora uskutočnili aktivity, kde sa deti pohybovali, plnili úlohy, cvičili, skákali, hrali pohybové hry pod našim vedením. Zvládli aj dlhšiu turistickú vychádzku, dodržiavali bezpečnosť prechodu po okraji vozovky a chodníku k blízkemu potoku, hod kameňom do vody a do diaľky. Všetky činnosti sme starostlivo zhodnotili a vyzdvihli šikovnosť a snahu všetkých detí. (foto)

 

September v materskej škole

 V tomto mesiaci sme sa venovali adaptácii, zoznamovaniu detí navzájom aj s materskou školou. Uskutočňovali sme aktivity podľa týždenných tém, plánovania Školského vzdelávacieho programu: Pod  Lipkou sa hráme. Pracovnými, výtvarnými prácami detí sme vyzdobili interiér našej materskej školy. (foto)