Materská škola v Bzenici

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aktivity

Fotogaléria

 

           Školský rok 2015/2016        

 

Besiedka a rozlúčka s predškolákmi

30.6.2016

S koncom školského roka a s predškolákmi sme sa tradične rozlúčili  predvedením kultúrneho programu: prednesom letných básní, spevom piesní, tancom. Rozkrájali sme rozlúčkovú tortu, rozdali darčeky a s prianím pekného prežitia prázdnin sme sa rozišli- do skorého videnia. (foto)

 

Prírodné krásy v okolí našej MŠ

Aj takéto krásy a prekvapenia prírody môžu deti obdivovať a nemusia ísť pritom ani do lesa. (foto)

 

Hurá deti, máme sviatok

 

Celý týždeň sme sa venovali najmä hrám a činnostiam, ktoré deti najradšej robia:

- prostredníctvom detských hudobných nástrojov rytmizovali obľúbené piesne a riekanky a zahrali sa obľúbenú hudobno- pohybové hry

- otláčali temperovými farbami pečiatky vyrobené zo zemiakov na výkresy a vytvárali svoj tématický obrázok, ktorý po vyschnutí dotvorili pastelom, svoje práce zhodnotili

-z Bio- plastelíny miesili vaľkali, vykrajovali, gúľali produkty rôzneho tvaru a slovne opísali, čo vyrobili

-kreslili na asfalt podľa vlastnej fantázie a na tému vychádzky: čo videli a čo sa im páčilo počas nej, svoj obrázok opísali a zhodnotili seba, aj navzájom svoje výtvory

-hrali sa spoločné naháňačky: Na bociana a žabky, Na štart, Na húsky...

 

MDD - rôzne hry, súťaže, maľovanie na tvár, bábkové divadielko: Šaško a kráľ, opekanie, mohli deti zažiť aj na ihrisku- organizované obecným úradom a kultúrnou komisiou. Hoci počasie neprialo, všetci tí, ktorí i napriek tomu prišli, sa určite poriadne zabavili. (foto)

 

Deň matiek

Deti pod našim vedením, pripravili pre mamičky darček: pásmo básní a piesní ako ich majú radi, veršovanú dramatizáciu rozprávky: ,,Pod hríbom", a tanček so šatkami na pieseň: Moja zlatá mamina. Nechýbali ani vlastnoručne vyrobené srdiečka - vyzdobené kytičkami kvetov. Všetci mali príjemný zážitok z oslavy tohto milého sviatku.(foto)

 

Naša školská záhradka

V mesiaci apríly sa už slniečko zobudilo, s teplým počasím a na tému učebných osnov: Naša školská záhradka, sme sa ju rozhodli vybudovať na školskom dvore. Deti sa zapojili do prác- zaplnili záhony hlinou, používali náradie, zakúpené na tento účel - vedierka, motyky, hrabličky aj lopatky. Potom sme spoločne zasiali semienka, priesadu a všetko starostlivo poliali. V priebehu budúcich mesiacov sa budú o záhony starať a pozorovať ich rast.

Záhradka bude pre nich zdrojom k učeniu sa a motiváciou k ďalším činnostiam. (foto)

 

Ako sa učíme hodnotiť?

Hry a činnosti sú pre deti zážitkovým učením. Po nich hodnotia svoj zážitok, ale aj vlastnú aktivitu prostredníctvom smajlíkov na obrázkoch výberom takého, ktorý vyjadruje, ako sa oni počas hry cítili a tiež akí boli aktívni v hre. (foto)

 

Jarné práce- čo vyrobili šikovné ručičky?

 

Jar ponúka deťom veľkú inšpiráciu- kreslia, maľujú, vystrihujú, lepia, dotvárajú, modelujú...(kvety, zvieratká, slniečka) Ich práce sú súčasťou výzdoby našej materskej školy.(foto)

 

Tvorivé hry detí a rodičov - výroba jarných dekorácií

Dňa 23.3. 2016 o 15.00 hodine- Rada školy, aj v rámci spolupráce rodiny a školy, uskutočnila stretnutie, na ktorom sa rodičia spolu s deťmi venovali tvorivým hrám. Vytvárali spoločne jarné dekorácie- symboly jari, pri ochutnávke bylinkového čaju a pečených celozrnných koláčikov p. M. Okuliarovej. Všetky práce boli naozaj originálne, do ktorých každá dvojica vniesla vlastnú kreativitu. Spestrením bola aj výstavka hand - made výrobkov pani Martiny Okuliarovej. Po sedavej činnosti a zhodnotení  prác, sme sa spoločne zahrali pohybové hry: Na zvieratá, Na hubára. Rozlúčili sme sa po družných rozhovoroch, po dôkladnom prehliadnutí výstavky a s dohodou, že sa budeme tešiť na ďalšie podobné stretnutie. (foto)

 

Tvorivé modelovanie z bio - plastelíny

Pod ich rukami podľa vlastnej fantázie a predstavivosti vznikajú rôzne tvary. Rozvíjajú tak aj svoju zručnosť, jemnú motoriku, predstavy.(foto)

 

Výroba darčekov k MDŽ

V marci majú sviatok všetky ženy- mamky, staré mamky, tety....Deti sa ich snažili prekvapiť vlastnoručne vyrobenými darčekmi - košíčkov.(foto)

 

Jarná výzdoba

Jar zavítala aj do našej materskej školy. Je inšpiráciou pre zážitkové učenie - činnosti a aktivity, ktoré každodenne uskutočňujeme. Výtvarnými a pracovnými produktami, vznikajúcimi podľa fantázie a predstavivosti detí, skrášľujeme interiér materskej školy. (foto)

 

A je tu Nový rok - Január

Aj v tomto mesiaci sa deti venovali rôznym druhom hier zážitkového učenia- strihali, lepili rôzne tvary, podľa predstavivosti a fantázie: napr. snehuliakov, snehové vločky, vyfarbovali pracovné listy, maľovanky na témy týždňa, modelovali, maľovali, vytláčali tvary, venovali sa aj námetovým hrám: Na domácnosť, mamičky, Na dopravu, stavbárov, Na obchod, prevliekali obrázky, navliekali korále, prezerali knihy a iné. Pohybové a relaxačné cvičenia sme uskutočňovali každodenne, s motiváciou zimných riekaniek, piesní, zaraďovali sme zdravotné cviky, relaxačné aj dychové cvičenie. Cvičenie sme zakončili obľúbenou pohybovou hrou. Našou snahou bol aj je výber pestrých inovatívnych aktivít, tematicky prepojených, vhodne sa doplňujúcich, s využitím aktivizujúcich postupov, podporujúcich detskú tvorivosť, fantáziu, skúsenosti, poznatky. Nepodceňujeme premyslený výber učebných pomôcok a prípravu učebného prostredia. Pobyt vonku realizujeme každodenne do okolia. Deti sa prostredníctvom pobytu vonku hlavne otužovali, pretože počasie nám nenadelilo veľa snehu a ľadu, pohybovali sa pri spontánnych i riadených pohybových aktivitách. (foto)

 

Predvianočné pečenie a ochutnávka

V predvianočnom týždni sme sa s deťmi zamerali na výrobu ozdôb z papiera, orechových škrupín, látky, vaty. Deti vyzdobili svojimi výtvormi malý stromček v chodbičke, kde sme uskutočnili ochutnávku napečených vianočných koláčikov, ktoré vyrábali v materskej škole, ale aj ktoré upiekli v spolupráci z rodičmi a priniesli z domu. Pod našim vedením: deti vaľkali, vykrajovali, natierali vajíčkom medovníčky. Spájali banán a piškóty špáradlom, namáčali v rozpustenej čokoláde: jedno-hubky. Upečené a zhotovené koláčiky mohli rodičia a deti ochutnávať už v predvianočnom čase. Na konci týždňa sa deti tešili z vianočných darčekov, ktoré si našli v materskej škole pod stromčekom.(foto)

 

Stretnutie generácií spojené s príchodom Mikuláša

Oslava sviatku sa uskutočnila v miestnom kultúrnom dome. Deti sa už vopred tešili a s radosťou sa učili priebežne, počas výchovno - vzdelávacieho procesu -básne a piesne s tematikou zimy a Mikuláša.
Venujeme sa často rytmizácii riekaniek, piesní - pomocou rôznych ozvučných nástrojov, aj pohybovej improvizácii, tanečným hrám...
Svoje schopnosti- spevu, recitácie, tanca aj rytmizácie - deti ukázali a vystúpili s programom pre verejnosť a Mikuláša. Ten ich potom obdaroval balíčkami sladkostí, odmenou bol pre nich aj potlesk divákov. (foto)

 

Zimná výzdoba

S príchodom zimného obdobia si našu materskú školu postupne vyzdobujeme a skrášľujeme aj výtvormi a prácami detí, ktoré s nimi vyrábame počas výchovno- vzdelávacieho procesu. (foto)

 

Skladanie a zdobenie stromčeka

Skladať stromček sme začali s deťmi už počas ranných hier, ešte pred príchodom Mikuláša. Deti sa radi zapojili do činnosti, strapatili a podávali mi konáriky, ktoré som ja montovala do tvaru stromčeka.
 Pokračovali sme so zavesením svetielok, zaspievali sme si pieseň: Svieť nám stromček jagavý a postupne sme v zavesili ozdoby - gúľ.... Deti jednotlivo vešali ozdoby a keď bol stromček vyzdobený, spoločne sme si zatlieskali a zatancovali na zimnú pieseň: Padá sniežik na jedličku- kde deti pohybom vyjadrili slová piesne. (foto)

 

Deň jablka

- zameraný na aktivity s témou -jablka. Deti samostatne viedli rozhovor a odpovedali na otázky, aký význam majú v zdravej výžive. Zaspievali si piesne na spomenutú tému, ktoré poznajú. Svoje skúsenosti a fantáziu prejavili v plnení úloh:

1. vyfarbili jablká z papiera podľa vlastnej fantázie a predstáv, z ktorých sme si potom urobili výstavku.

2. skladali časti rozstrihaného obrázka jablka na magnetickej tabuli- hľadali správny tvar.

3. vyrobili si koláčiky z jablka - ukladali na cesto pokrájané kúsky, pridali posýpku a preložili hotový koláč na plech. Zahrali sme sa pohybovú hru : Na ovocie. Po upečení si deti na hotových koláčikoch pochutili počas olovrantu. (foto)

 

Jesenné práce z papiera a prírodného materiálu

           Deti prostredníctvom výroby rôznych produktov rozvíjajú svoju jemnú motoriku, poznanie, zručnosť. Lepením obrázka - košíka ovocia - tiež určovali a spoznávali druhy ovocia a jeho význam pre zdravie.

Na vychádzkach sme nazbierali spoločne gaštany, z ktorých deti vyrobili rôzne postavičky a zvieratká. (foto)

 

Prvé čiary

           - deti sa pokúšajú o prvé čiary a kreslenie na rozvoj grafomotoriky.( foto košíčky ovocia)

Interaktívna tabuľa

           - je skvelá pomôcka na rozvíjanie poznania, riešenie úloh- skladanie obrázkov, priraďovanie , triedenie, usporadúvanie -hravou formou.(foto)

Prvé  dni a týždne

            Všetci sme sa venovali vzájomnému  zoznamovaniu hlavne s novými deťmi, ich privykaniu, adaptácii na nový režim, pravidlá a činnosti v MŠ. Deti sa venovali rôznym – spontánnym, ale aj navodzovaným hrám, postupne- podľa ich individuálnych záujmov, schopností a potrieb. Všetky aktivity vychádzali a budú vychádzať z plánov na jednotlivé týždne- so Školského Vzdelávacieho Programu - "Pod Lipkou sa hráme". Jesenné obdobie nám dáva rôzne  možnosti výtvarného, pracovného, telesného a iného vyžitia a poznávania, čo deti vyjadrujú vo svojich prácach a produktoch: výroba šarkanov, ježkov- z prírodného materiálu, kreslenia, lepenia, maľovania, modelovania, spevu piesní, recitovania básní, pohybovým, rytmickým a tanečným hrám a pod. Okolie materskej školy a obce deti radi pozorujú a tiež prírodné krásy, zmeny v prírode , počasie, prácu ľudí ,dopravu a iné- každý deň počas vychádzok .(foto)

 

Jeseň v našej škôlke       

Prišla jeseň - každý deň nám to pripomína výzdoba, ktorú sme si vyrobili, priebežne ju vylepšujeme a tak skrášľujeme interiér našej materskej školy.( foto)

 

Úprava  exteriéru  -vchodu materskej školy.

V čase letných prázdnin sa uskutočnila rekonštrukcia a úprava vchodu našej MŠ -  pribudlo oplotenie s bráničkou, nový chodník z liateho betónu, drevení "strážcovia" a skalka.( foto )