Materská škola v Bzenici

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aktivity

Fotogaléria

 

 

           Školský rok 2014/2015        

 

ROZLÚČKA SO ŠKOLSKÝM ROKOM A PREDŠKOLÁKMI

Školský rok sme zavřšili prezentáciou básní a piesní s letnou tematikou. rozlúčkou s predškolákmi a posedením pri sladkých tortách, odovzdaním darčekov s prianiami prežitia príjemných prázdnin. foto tu

 

MDD

Deň detí sme spolu s deťmi oslávili ,,Týždňom detských radostí?,,

-  Hneď v pondelok sa venovali pečeniu sladkých koláčikov,- miesili, vaľkali, ukladali na plech.Upečené potom ďalší deň natierali lekvárom a spoločne si na nich pochutili počas olovrantu. 

- V ďalší deň sa zahrali dramatizáciu a improvizáciu prečítanej rozprávky: O Pampúšikovi, každý si vyrobil aj masku postavičky, ktorá ho z príbehu najviac zaujala.

-Modelovanie z bio- plastelíny tiež všetkých bavilo,pretože sa mohli hrať na pečenie a varenie v kuchynke a tvarovať z nej podľa vlastných predstáv .

- Pohybové a športové hry v parku sa spoločne zahrali, tešili sa a vystrájali,pretože pohyb je ich prirodzený prejav. foto tu


Prvé priateľstvá

Stolujeme

PRÁCE DETÍ

Všetky spoločné zážitky deti vyjadrili prostredníctvom svojich prác a výtvorov, ktoré boli súčasťou výzdoby na nástenke. foto tu

 

Deň matiek

Deti potešili svojimi básničkami, pesničkami a tančekmi svoje mamičky i staré mamy a pridali aj vlastnoručne vyrobené darčeky. foto tu

 

PRICHÁDZA JAR

Hlavným znakom jarného obdobia sú kvety. Ich výroba deti zaujala a výsledkom bola pekná "Jarná záhradka" -jarných kvetov, ktorá je súčasťou výzdoby MŠ. Jarnými výtvormi detí hýri aj naša nástenka, okná, dvere, strom v spálni rozkvitol, nástenka v herni,

1. Jar prišla aj s veľkonočnými sviatkami

2. Maľovanie- jarné motívy- práce detí

foto tu

 

KRESBY A RÔZNE PRACE DETÍ

 Svoje zážitky a emócie deti radi vyjadrujú svojimi kresbami, maľbami a rôznymi inými prácami.foto tu

 

MASKY

Po náročnom chrípkovom období v Januári, sme si s deťmi v rôznych aktivitách pripomenuli obdobie Fašiangov : -výrobou rôznych masiek, -dramatizáciou a improvizáciou rôznych prečítaných príbehov a rozprávok pre deti s maskami i bez nich, -pohybovými a rytmickými činnosťami s hudbou alebo so spevom rôznych piesní, ktoré súviseli s týmto obdobím. foto tu

 

December

Zhotovené produkty detí sú súčasťou výzdoby MŠ. Mikuláš  potešil deti balíčkami sladkostí. Na vychádzkach v prírode nás prekvapili kvitnúce kvietky (sedmokrásky v decembri?). Pohybové, spevácke, recitačné i tanečné výkony detí radi predviedli pre rodičov i starých rodičov v Besiedke pri stromčeku. foto tu

 

Október, November 2014

Deti sa zapájali do hier, aktivít, činností napr.: Na záhradníka, Košík ovocia, Na farby a tvary, Na hubára, Jablkový deň a i. Prostredníctvom nich sa zoznamovali, prejavovali záujem, tešili sa a učili zážitkovou a hravou formou. Na vychádzkach pozorovali , spoznávali, prekonávali prekážky, pohybovali sa v okolí MŠ pri spoločnej aktivite- Púšťanie šarkana- , zbieranie listov a plotov, pozorovanie záhrad a i.

 Svoje zážitky (napr. z pozorovania vyrezávania strašiaka z tekvice) vyjadrili vo výtvarných a pracovných aktivitách –Kreslenie tekvičky, Lepenie tekvičky z kúskov papiera. V pohybových a relaxačných cvičeniach súvisiacich s témou  týždňa, s motiváciou riekaniek alebo hudobným sprievodom rozvíjali svoje pohybové schopnosti.

 

23.9.2014

V tomto ročnom období - v jeseni - deti radi obdivujú farebnosť prírody. Deti sa potešili z dozretých tekvičiek, z ktorých si spoločne vyrobia tekvicových strašiakov. Škôlku sme si vyzdobili jesennými dekoráciami. Deti spoločnými silami vytvorili veľký jesenný strom, ktorý môžu v šatni obdivovať aj všetci rodičia.

2. 9. 2014

V priebehu školských prázdnin naša škôlka dostala nové šaty, steny zmenili za pomoci pánov maliarov svoju farbu, nástenky vynovili pani učiteľky, z finančných prostriedkov našich sponzorov sa zakúpili nové lehátka, prikrývky, nábytok v spálni a  koberce.