Materská škola v Bzenici

 

 

 

 

 

 

 

 

 Školský rok 2018/2019

 

  • POPOLUDNIE S „ELENOU ČEPČEKOVOU“

Aj v tomto školskom roku sa naša materská škola zúčastnila 9. ročníka súťaže „Meduškine krídla“, kde nás reprezentovala predškoláčka: Karin Schwarcbacherová. Celé popoludnie sa nieslo vo veľmi príjemnej atmosfére bohatej na nové informácie o živote a dielach známej spisovateľky, ale aj na mimoriadne zážitky z prezentácií detí z okolitých materských škôl. Touto cestou sa chcem poďakovať nielen zamestnancom materskej školy a obecného úradu Dolná Ždaňa, ale aj jej rodičom za spoluprácu a aktívnu účasť na samotnej súťaži. Skvelou bodkou bolo obdarovanie všetkých zúčastnených, hlavne malých recitátorov a veľmi bohaté a chutné občerstvenie. Ešte raz ďakujeme a už teraz sa tešíme na nasledujúci ročník. (foto)

 

  • Pečenie a ochutnávka vianočného pečiva

K Vianociam neodmysliteľne patrí zdobenie stromčeka, zimná výzdoba materskej školy, aj pečenie vianočných koláčikov a medovníkov, ktoré každý rok uskutočňujeme spolu s deťmi v MŠ. Spoločnou činnosťou sa deti učia spolupracovať, pomáhať. Zimná výzdoba ich prác podčiarkuje čaro prichádzajúcich Vianoc a tiež spoločné pečenie: vykrajovanie rôznych tvarov z lineckého, aj medovníkového cesta, ukladanie na plech, natieranie vajíčkom, zdobenie, dochucovanie, je pre nich zážitkom. Po upečení, aj natieranie lekvárom, aj samotná výstavka a ochutnávka hotových koláčikov spolu s rodičmi. K zapojeniu sa do tejto aktivity sme vyzvali aj rodičov s deťmi. Mohli priniesť na ochutnávku pre ostatných,  z vlastnoručne, doma upečených koláčikov a tiež recepty na výmenu. (foto)

 

  • Tvorivé dielne detí a rodičov – výroba vianočných ozdôb z prírodného materiálu.

Dňa: 17. decembra 2018, o 15,00 hodine, v rámci spolupráce rodiny a školy, sme uskutočnili spoločné stretnutie detí a rodičov. Spoločne sme vytvárali vianočné ozdoby na vianočný stromček zo šišiek, podľa návrhu mamičky, pani J. Mjartanovej, ktorá z nášho stretnutia vyhotovila aj súbor fotografií.  Na zútulnenie príbytkov sme tiež vytvárali kahančeky na sviečky, zo sklenených pohárikov. Z hotových prác sme urobili spoločnú výstavku a fotku.  Súčasťou nášho stretnutia bola aj prehliadka vlastnoručne vyrobených hadmade výrobkov  – vianočných ozdôb, prác pani M. Okuliarovej. Všetci zúčastnení si mohli spoločne pochutnať na sladkých dobrotách, koláčikoch od pani M. Okuliarovej a pani Kmeťovej. Príjemné, tvorivé posedenie sme zakončili spoločnou hrou Zima, teplo. Ďakujeme všetkým za spoluprácu a hlavne už menovaným mamičkám! (foto)

 

  • Stretnutie s Mikulášom

Dňa 8.12.2018 sa v miestnom kultúrnom dome vo Bzenici stretli mnohí občania našej obce, aby spoločne privítali Mikuláša. Tešili sa najmä naše deti MŠ. Vystúpili  s programom, predviedli sa recitáciou básní, spevom piesní a ukázali  tiež svoje tanečné umenie. Aj deti  ZŠ  privítali a pozdravili Mikuláša svojou nádielkou piesní a básní. S radosťou si potom od neho všetci prevzali štedré balíčky. Spoločné stretnutie sa skončilo príjemným posedením pri hudbe a  pripravenom občerstvení. (foto)

 

  • ČÍTANIE ŽIAKov 1. STUPŇA ZÁKLADNEJ ŠKOLY v Hliníku nad Hronom - DEŤOM Našej MATERSKEJ ŠKOLY

V rámci spolupráce Základnej školy v Hliníku Nad Hronom s našou materskou školou a v oblasti rozvíjania predčitateľskej gramotnosti detí, záujmu detí o čítanie a knihy, sme uskutočnili, na ich podnet už druhý krát, aktivitu pod názvom: „Čítanie škôlkárom“. Žiaci štvrtého ročníka prečítali deťom rozprávky: Škaredé káčatko a Medovníkový domček. Spoločne sme sa o obsahu rozprávok porozprávali a deti si potom vymaľovali darček od starších kamarátov - omaľovánky s ilustráciou z rozprávok. Aktivitu sme ukončili spoločným posedením pri čerstvom ovocí a už teraz sa tešíme na nasledujúci rok. (foto)

 

  • Október – mesiac úcty k starším

Dňa 28.10. 2018 deti našej materskej školy vystúpili pri tejto príležitosti v miestnom kultúrnom dome s programom piesní, básní a tanečných hier, ktoré si pripravili pod naším vedením ako darček a poďakovanie pre svojich starých rodičov, rodičov, ale aj ostatných zúčastnených.(foto)

 

  • Jeseň, pani bohatá

V jeseni dozrievajú rôzne produkty v  záhradách. Deti tak objavovali, pozorovali, získavali zážitky, zisťovali aké krásy, úžitok a tajomstvá nám prináša. Prostredníctvom vzdelávacích aktivít  v materskej škole si pestovali  pozitívny vzťah k produktom zdravej výživy, k zdravému životnému štýlu,  starostlivosti o zdravie a spoznávali dôležitosť zdravej výživy. Uskutočnili sme výstavku produktov zo záhrad. Pomenovávali a spoznávali sme jednotlivé druhy ovocia a zeleniny, ochutnávali a podľa chuti určovali. Kreslením jablka a iného ovocia alebo zeleniny sme rozvíjali grafomotoriku detí. Lepením a výrobou rôznych prác, rozvíjali predstavivosť, fantáziu, jemnú motoriku. Z prineseného ovocia a zeleniny sme si vyrobili ovocné a zeleninové šaláty. Počas spoločných prechádzok pozorovali okolité záhrady, krásu a jedinečnosť jesennej prírody. (foto)

 

  • Deň jablka

Svetový deň jablka sme si pripomenuli a oslávili rôznymi aktivitami počas celého týždňa. V nich sa deti dozvedeli o priaznivých účinkoch jablka na naše zdravie, aj o jeho využití.

- Uskutočnili sme výstavku rôznych odrôd jabĺk. Pozorovali sme farebnosť, triedili podľa kritérií: farby, veľkosti alebo tvaru, počítali, delili na skupinky...

- Pripravili sme spoločne jablkovo-mrkvový šalát:  deti čistili jablká aj mrkvu, strúhali, dochucovali citrónom a škoricou. Hotový šalát ochutnali a zjedli  ako desiatu.

- Deti pozorovali a pomáhali ako pripraviť jablkový koláč: strúhali jablká, miešali jablkovú masu na plnku, ukladali plnku z jabĺk na cesto, posypali ho cukrom a škoricou. Hotový jablčník ochutnali a zjedli počas olovrantu.

- Svoje zážitky vyjadrili v kreslení, farbení, namaľovaní, aj v skladaní z farebného papiera, obliepaní vystrihnutých jabĺk farebnými kúskami papiera a tiež v modelovaní jabĺk z modelovacej hmoty.

- Počúvali sme piesne, v ktorých sa spieva na túto tému. Viedli rozhovor aj odpovedali na otázky týkajúce sa obsahu piesní.

- Naučili sme sa piesne: O jabĺčku, Červené jabĺčko...,ktoré sme pohybovo a tanečne vyjadrili. (foto)

 

  • Týždeň športu

Bol zameraný na prevenciu obezity detí predškolského veku, na povzbudenie záujmu a radosti detí z pohybu, o cvičenie, športové a telovýchovné aktivity. Spoločne po motivácii a rozohriatí a rozcvičení, sme na školskom dvore, aj v interiéry MŠ uskutočnili pohybové aktivity, kde deti plnili zadané úlohy, cvičili, skákali, hrali aj súťaživé hry pod našim vedením. Zvládli aj dlhšie prechádzky, dodržiavali bezpečnosť prechodu po kraji vozovky. Všetky činnosti sme starostlivo zhodnotili a vyzdvihli šikovnosť a snahu všetkých detí.(foto)

 

  • September v materskej škole

V tomto mesiaci sme sa venovali adaptácii, deti sa navzájom zoznamovali, spoznávali , zvykali sa na každodenný poriadok materskej školy. Postupne sme zaraďovali vzdelávacie aktivity podľa týždenných tém a plánovania Školského vzdelávacieho programu: Pod  Lipkou sa hráme, kde deti hravou a zážitkovou formu poznávali, učili sa. Svoje zážitky vyjadrili v pracovných, výtvarných prácach, ktoré zdobia interiér materskej školy. (foto)