Materská škola v Bzenici

 

 

 

 

 

 

 

 

  Školský rok 2017/2018

Čítanie žiačky 1. stupňa základnej školy - deťom materskej školy

V rámci spolupráce základnej školy s našou materskou školou, na rozvíjanie predčitateľskej gramotnosti detí, záujmu detí o čítanie a knihy, sme uskutočnili aktivitu pod našim vedením, kde žiačka A. Považanová prečítala deťom rozprávku z knihy Meduška. Spoločne sme sa porozprávali o čítanom príbehu a deti si mohli vyfarbiť darček od nej, omaľovánku s témou rozprávky. (foto)

 

Deň jablka

Deň 21. 10. je vyhlásený za Svetový deň jablka, preto sme si ho pripomenuli a oslávili rôznymi aktivitami. V nich sa deti dozvedeli o priaznivých účinkoch jablka na naše zdravie, aj o jeho využití.

- V spolupráci s rodičmi sme uskutočnili výstavku rôznych odrôd jabĺk.

- Deti si vlastnoručne vyskúšali pripraviť jablkový závin: strúhali ich, miešali jablkovú masu na plnku, vaľkali cesto, ukladali plnku z jabĺk na cesto, skrúcali do závinu, natierali ho vajíčkom. Hotový jablčník mohli ochutnať pri odchode domov spolu s rodičmi.

- Pripravili spoločne jablkovo-mrkvový šalát: čistili jablká aj mrkvu, strúhali, dochucovali citrónom a škoricou. Hotový šalát mali ako prílohu k obedu.

- Svoje zážitky vyjadrili v namaľovaní a vymodelovaní jabĺk, kompótu,  tiež sme sa naučili pieseň: O jabĺčku, ktorú sme si pohybovo zimprovizovali. (foto)

 

 

Týždeň športu

Týždeň športu bol zameraný na prevenciu obezity detí predškolského veku, na posilnenie radosti a záujmu detí o pohyb, cvičenie, športové a telovýchovné aktivity. Každý deň sme v interiéry MŠ a exteriéry školského dvora uskutočnili aktivity, kde sa deti pohybovali, plnili úlohy, cvičili, skákali, hrali pohybové hry pod našim vedením. Zvládli aj dlhšiu turistickú vychádzku, dodržiavali bezpečnosť prechodu po okraji vozovky a chodníku k blízkemu potoku, hod kameňom do vody a do diaľky. Všetky činnosti sme starostlivo zhodnotili a vyzdvihli šikovnosť a snahu všetkých detí. (foto)

 

September v materskej škole

 V tomto mesiaci sme sa venovali adaptácii, zoznamovaniu detí navzájom aj s materskou školou. Uskutočňovali sme aktivity podľa týždenných tém, plánovania Školského vzdelávacieho programu: Pod  Lipkou sa hráme. Pracovnými, výtvarnými prácami detí sme vyzdobili interiér našej materskej školy. (foto)