Materská škola v Bzenici

 

 

 

 

 

 

 

 

 Školský rok 2019/2020

  • Týždeň športu

Bol zameraný na prevenciu obezity detí predškolského veku, na povzbudenie záujmu a radosti detí z pohybu, o cvičenie, športové a telovýchovné aktivity. Spoločne po motivácii a rozohriatí a rozcvičení, sme v exteriéri, aj v interiéri MŠ uskutočnili pohybové aktivity, kde deti plnili zadané úlohy, cvičili, skákali, hrali sa aj súťaživé hry pod našim vedením. Zvládli aj dlhšie prechádzky, dodržiavali bezpečnosť prechodu po kraji vozovky, objavovali, aj pozorovali krásy a zmeny prírody. Všetky činnosti sme starostlivo zhodnotili a vyzdvihli šikovnosť a snahu všetkých detí.

SPOJENIE PRÍJEMNÉHO S UŽITOČNÝM

Príjemné s užitočným, teda pohyb a zážitkové učenie sme spojili počas turistickej prechádzky a návštevy p. V. Mališa, rodiča jedného z našich detí, ktorý sa venuje chovu holubov. Porozprával nám ako sa stará o tieto vtáky, aj o zvláštnostiach ich života. Deti videli kde bývajú, čím ich živí, pozorovali ich let...  Pozorovanie a rozhovor sme zakončili hygienou, občerstvením a poďakovaním za všetko: ďakujeme p. Mališovi a tešíme sa znova na stretnutie. Zastavenie počas spiatočnej cesty sme využili na cvičenie v prírode, jej pozorovanie a rozhovor o prechádzke – celkové zhodnotenie.  (foto)

 

  • September v materskej škole

V tomto mesiaci sme sa venovali adaptácii, deti sa navzájom zoznamovali, spoznávali, zvykali si na  seba, na svojich rovesníkov, ako aj na nové prostredie materskej školy. Postupne sme zaraďovali vzdelávacie aktivity podľa Školského vzdelávacieho programu: Pod  Lipkou sa hráme. Deti sa nenásilnou, hravou a zážitkovou formu učili, poznávali na základe plánovania, tematiky, cieľového zamerania v tom, ktorom týždni, opakovali svoje vedomosti a získavali nové. Svoje zážitky vyjadrili prostredníctvom pracovných, výtvarných prác. Tieto zdobia nástenky a interiér materskej školy. Pohybové schopnosti rozvíjali v tanečných a hudobno – pohybových hrách, pohybových aktivitách, cvičeniach, aj prechádzkach. (foto)