Materská škola v Bzenici

 

 

 

 

 

 

 

 

  Školský rok 2017/2018

Popoludnie s „Elenou Čepčekovou“

 Aj v tomto školskom roku sa naša materská škola zúčastnila 8. ročníka súťaže „Meduškine krídla“, kde nás reprezentovali dve dievčatá vo veku štyri a šesť rokov. Celé popoludnie sa nieslo vo veľmi príjemnej atmosfére bohatej na nové informácie o živote a dielach známej spisovateľky, ale aj na mimoriadne zážitky z prezentácií detí z okolitých materských škôl. Touto cestou sa chcem poďakovať nielen zamestnancom materskej školy a obecného úradu Dolná Ždaňa, ale aj rodičom našich detí za spoluprácu a aktívnu účasť na samotnej súťaži. Skvelou bodkou bolo obdarovanie všetkých zúčastnených, hlavne malých recitátorov a veľmi bohaté a chutné občerstvenie. Ešte raz ďakujeme a už teraz sa tešíme na nasledujúci ročník. (foto)

 

Ochutnávka vianočného pečiva

K Vianociam patrí pečenie vianočných koláčikov a medovníkov, ktoré každý rok uskutočňujeme spolu s deťmi v MŠ. Vykrajovali  z lineckého, v jeden deň, aj slaného cesta tvary, v iný deň, aké sa komu páčili. Ukladali ich na plech, natierali vajíčkom, zdobili, ochucovali. Po upečení  a naplnení, sme uskutočnili výstavku a ochutnávku v predsieni pre rodičov i deti . Aj oni mohli priniesť doma upečené koláčiky k ochutnaniu pre ostatných a na požiadanie, k výmene receptov. (foto)

 

Zdobenie stromčeka

Deti  sa tešili zo spoločných chvíľ zdobenia vianočného stromčeka. Prostredníctvom aktivity sme uskutočnili jeho vyzdobenie.  Mali možnosť naučiť sa spoločne pesničku: Svieť nám stromček jagavý, vlastnoručne vyrobiť ozdoby na stromček: Snehuliaka z vaty, zahrať sa pohybové hry: Vločky, Na zajkov a snehuliaka. Počúvať rôzne koledy a piesne o zime, imitovať ich tanečným pohybom,  nakresliť , namaľovať svoje predstavy. Pod stromčekom si deti našli nádielku od Mikuláša. Práce detí sú súčasťou výzdoby materskej školy. (foto)

 

Stretnutie generácií s Mikulášom

Aj tento rok sa v miestnom kultúrnom dome vo Bzenici stretli generácie od najmladších, po najstarších, aby spoločne oslávili príchod Mikuláša. Pred tým ako prišiel, deti MŠ vystúpili s darčekom pásma básní, piesní a tanca. Tešili sme sa na neho. Už vopred, počas vzdelávacích aktivít,sme sa spoločne v MŠ na jeho príchod pripravovali, aby sme aj my jeho mohli prekvapiť, tým čo sme sa naučili. Všetci, aj deti ZŠ, privítali a pozdravili Mikuláša a s radosťou si prevzali od neho donesené balíčky sladkostí. Nakoniec si všetci spoločne posedeli pri hudbe a vopred pripravenom pohostení.(foto)

 

Čítanie žiačky 1. stupňa základnej školy - deťom materskej školy

V rámci spolupráce základnej školy s našou materskou školou, na rozvíjanie predčitateľskej gramotnosti detí, záujmu detí o čítanie a knihy, sme uskutočnili aktivitu pod našim vedením, kde žiačka A. Považanová prečítala deťom rozprávku z knihy Meduška. Spoločne sme sa porozprávali o čítanom príbehu a deti si mohli vyfarbiť darček od nej, omaľovánku s témou rozprávky. (foto)

 

Deň jablka

Deň 21. 10. je vyhlásený za Svetový deň jablka, preto sme si ho pripomenuli a oslávili rôznymi aktivitami. V nich sa deti dozvedeli o priaznivých účinkoch jablka na naše zdravie, aj o jeho využití.

- V spolupráci s rodičmi sme uskutočnili výstavku rôznych odrôd jabĺk.

- Deti si vlastnoručne vyskúšali pripraviť jablkový závin: strúhali ich, miešali jablkovú masu na plnku, vaľkali cesto, ukladali plnku z jabĺk na cesto, skrúcali do závinu, natierali ho vajíčkom. Hotový jablčník mohli ochutnať pri odchode domov spolu s rodičmi.

- Pripravili spoločne jablkovo-mrkvový šalát: čistili jablká aj mrkvu, strúhali, dochucovali citrónom a škoricou. Hotový šalát mali ako prílohu k obedu.

- Svoje zážitky vyjadrili v namaľovaní a vymodelovaní jabĺk, kompótu,  tiež sme sa naučili pieseň: O jabĺčku, ktorú sme si pohybovo zimprovizovali. (foto)

 

Týždeň športu

Týždeň športu bol zameraný na prevenciu obezity detí predškolského veku, na posilnenie radosti a záujmu detí o pohyb, cvičenie, športové a telovýchovné aktivity. Každý deň sme v interiéry MŠ a exteriéry školského dvora uskutočnili aktivity, kde sa deti pohybovali, plnili úlohy, cvičili, skákali, hrali pohybové hry pod našim vedením. Zvládli aj dlhšiu turistickú vychádzku, dodržiavali bezpečnosť prechodu po okraji vozovky a chodníku k blízkemu potoku, hod kameňom do vody a do diaľky. Všetky činnosti sme starostlivo zhodnotili a vyzdvihli šikovnosť a snahu všetkých detí. (foto)

 

September v materskej škole

 V tomto mesiaci sme sa venovali adaptácii, zoznamovaniu detí navzájom aj s materskou školou. Uskutočňovali sme aktivity podľa týždenných tém, plánovania Školského vzdelávacieho programu: Pod  Lipkou sa hráme. Pracovnými, výtvarnými prácami detí sme vyzdobili interiér našej materskej školy. (foto)