Materská škola v Bzenici

 

 

 

 

Veselo je pod lipkami

juchachá pod lipkami,

keď sa hráme s loptičkami

juchachá s loptičkami.

Tešíme sa, hráme, skáčeme,

mažujeme, radi cvičíme.

Veselo je pod lipkami

juchachá s mamičkami.

 

Veselo je pod lipkami

juchachá pod lipkami,

S tančekmi a rozprávkami,

juchachá s rozprávkami.

Príroda je pre nás vzácna vec,

pomôžme si všetci nakoniec.

Veselo je pod lipkami

juchachá s ocinkami.

Zápis detí do MŠ - 9.5.2018 - 12,00 hod.